Spravne odpovedi najdete na facebookovem profilu lesniho atelieru Kuba v nedeli 27.6. 2021