Slavnosti sněženek – třetí setkání v Hrabalově Kersku

Kniha sedmadvaceti rozhovorů je volným pokračováním dvou knih předešlých (Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku a Slavnosti sněženek – setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem). Opět jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, které jsem vyhledal a oslovil. Potěšilo mě, že mě „pustili dál“ a otevřeli mi svá srdce…

Vzpomínáte na filmy Sběrné surovosti nebo Něžný barbar? Jejich osudy rozebírám s Michalem Herzem a Petrem Kolihou. Víte, co spojovalo nebo co rozdělovalo Bohumila Hrabala a Jiřího Menzela? I o tom hovořím s Mílou Řádovou. V první části knihy – Lidé z filmového světa – najdete také vzpomínky Jiřího Lábuse, Jaromíra Hanzlíka, Pavla Nového, Oldřicha Vlacha či Jaroslavy Kretschmerové, a to na jejich role (nejen) v hrabalovských filmech…

Dílo Bohumila Hrabala je stále žádáno i v zahraničí. Mnohé o tom vědí Lidé z literárního světa. Spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová z Barcelony i polský spisovatel a překladatel Aleksander Kaczorowski napsali mj. Hrabalovu biografii. Víte, proč? Kdo vlastní autorská práva k vydávání Hrabalových knih ve světě? Objasní vám to Daniel Roth z Curychu. Za jakých okolností se v přelomovém roce 1989 seznámil Bohumil Hrabal v Chicagu s vědcem a vynálezcem léků Jaroslavem Kynčlem? Jak ten vzpomíná na Hrabalovu múzu Dubenku?

Věděli jste, že slavná filmová scéna s bizarním lovem divokého prasete ze Slavností sněženek má reálný základ? Opravdu byl divočák zastřelen přímo mezi dětmi ve škole? Dozvíte se to ve třetí části knihy – Lidé z Hrabalova okolí. Historik Pavel Fojtík vás seznámí s připravovaným otevřením Hrabalovy chaty pro veřejnost, ale také s historií celého lesního městečka – Kerska, kam nedávno zavítal i britský velvyslanec Matt Field. Jak se mu tam líbilo? Závěrečný rozhovor mi poskytl lékař Pavel Dungl, který byl s Bohumilem Hrabalem v jeho osudný, poslední den…

Touto knihou vzdávám hold Bohumilu Hrabalovi, jednomu z největších českých spisovatelů dvacátého století, který nám – a věřím, že i našim potomkům – zanechal obsáhlé a moudré dílo…

B. Kuba

550 Kč + poštovné

Bronislav Kuba - Slavnosti sněženek
– setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem

Když jsem v roce 2014 vydal svoji knihu Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku, zeptal se mě jeden novinář, zdali uvažuji o jejím pokračování. Odpověděl jsem, že zcela jistě ne, poněvadž jsem dané téma vyčerpal. Uběhlo pár let, během nichž jsem potkal mnoho dalších zajímavých lidí, kteří také rádi vzpomínali na osobnost Bohumila Hrabala a jeho dílo. Povídali jsme si, a tak časem vznikla další kniha. Pokračování je tedy na světě! Kniha je stylem podobná té první (rozhovory + fotografie), ale zpovídaní lidé jsou – až na několik výjimek – jiní. 

V první části Lidé z filmu, divadla a televize vzpomínají na natáčení hrabalovských filmů např. Naďa Urbánková, Jitka Zelenohorská, Václav Neckář, Jaromír Šofr, Petr Brukner,
ale také bulharský herec Ivan Barnev. Schválně, vzpomenete si, koho a ve kterém filmu natočeném podle Hrabalovy předlohy ztvárnil? 

Světlo světa spatřilo mnoho divadelních inscenací na motivy Hrabalových knih.
O některých z nich vyprávějí Ivo Krobot, Josef Dvořák, Iva Hüttnerová či Petr Drholec.
A víte, proč Bohumil Hrabal říkal Valentině Thielové „hraběnko“ a Magdě Vášáryové „maminko“? Proč považuje Jiří Suchý spisovatele za unikát? Jak došlo k setkání Bohumila Hrabala a Báry Basikové?

Své vyznání Hrabalovi vyjádřili ve druhé části Lidé z výtvarného a literárního světa také spisovatelé Radko Pytlík a Jan Řehounek, sochař Aleš Hnízdil, publicista Tomáš Mazal, grafik Vladimír Suchánek, spisovatelka Zuzana Maléřová, básník Jiří Teper, malířka Emma Srncová a další. Víte, že existuje několik verzí povídek Slavnosti sněženek?
Co znázorňuje náhrobek Hrabalovy rodiny? Proč milují jeho knihy čtenáři v Maďarsku? Jak se stal Bohumil Hrabal „domácím úkolem“ známých českých výtvarníků?

Ve třetí části Lidé z Hrabalova okolí najdete zpovědi několika Hrabalových přátel
a sousedů z Kerska, ale také lidí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Zážitky veselé
i smutné vypráví např. hudebník Michal Pavlíček, vnuk Jaroslava Haška Richard, historička Jana Hrabětová, ředitel Postřižinského pivovaru Pavel Benák a další.
Víte, jak vznikl slogan „Zahrádkáři Kersku“? A co víte o celoživotním Hrabalově příteli
– básníku a violoncellistovi Národního divadla v Praze – Karlu Maryskovi?

Údaje o knize: Kersko 2020 / Vydal: Bronislav Kuba vlastním nákladem / 1. vydání / 535 stran / rozměr knihy: 24 cm x 16,5 cm / 45 rozhovorů / velké množství fotografií. V prodeji v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.

Pro milovníky díla Bohumila Hrabala jsem toho nasbíral ještě daleko více…
Přeji vám pěkné čtení!

550 Kč + poštovné

Bronislav Kuba - Slavnosti sněženek
- lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku

Knihu povídek Bohumila Hrabala Slavnosti sněženek (1978) nebo stejnojmenný film (1983) mnozí znáte.

Možná ale nevíte, kdo byli ti, kteří se stali Bohumilu Hrabalovi inspirací. Je pan Leli skutečně odborníkem na všechno? Vozil pan Líman kozy na pastvu fordem? Bývalo
u Franců opravdu tak hlučno? Měl pan Karel vážně takový apetit? Co víme o malíři Junkovi? Proč byl pan Metek sběratelem nepotřebných věcí? O těchto, ale i o dalších postavách, které se do filmu nevešly, se dočtete v první části knihy, nazvané Lidé
z povídek
.

Film Slavnosti sněženek povídky zviditelnil, a to doslova. Jak na natáčení vzpomíná režisér Jiří Menzel, kameraman Jiří Macák, střihač Jiří Brožek nebo herci Jaromír Hanzlík, Blanka Lormanová, Petr Brukner, František Řehák a mnoho jiných?
To se dozvíte ve druhé části knihy – Lidé z filmu.

Bohumil Hrabal prožil podstatnou část svého života v Kersku, kde psal své knihy. Měl tam také mnoho přátel, kteří na něj dodnes rádi vzpomínají. Jak žil, jak psal, jaký měl vztah k lidem a proč jej dodnes někteří považují za hospodského spisovatele? To vše vám (možná) odhalí třetí část s názvem Přátelé Bohumila Hrabala.

Nakonec zavítáte na některá známá místa v Kersku a jeho nejbližším okolí spojená navždy s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století.

Předkládám vám svědectví o době a lidech v časech, kdy kerskými alejemi chodíval
a ve zdejších hospůdkách naslouchal vyprávění místních Bohumil Hrabal.

Údaje o knize: Kersko 2014 / Vydal: Bronislav Kuba vlastním nákladem / 1. vydání /
374 stran / rozměr knihy: 24 cm x 16,5 cm / cca 300 fotografií / 35 rozhovorů.
V prodeji nyní v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.

500 Kč + poštovné

Bronislav Kuba - O zaniklé vesnici Kří

Už se asi nikdy nedozvíme, kdy přesně a jakým způsobem zanikla středověká vesnice Kří, jak ve skutečnosti vypadal kostelík Božího těla, odkdy stojí v Kersku mezní kámen 
– menhir, jak stará byla borovice Švarná Tonka a odkud kam mířil jezdec na koni, když ztratil bronzovou ostruhu? Místa po zaniklé vesnici Kří a přilehlém tvrzišti zůstávají stále plná záhad. O zajímavostech současného Kerska je známo sice víc, ale rozhodně zdaleka ne všechno?

Kniha je protkaná nitkami textů Bohumila Hrabala, který se zabýval vyhledáváním místopisných zajímavostí. Jeden z největších spisovatelů 20. století pobýval v Kersku
na chatě (od roku 1965 až do své smrti v roce 1997) a psal knihy vydávané po celém světě. Kersko tím navždy proslavil.

Údaje o knize: Kersko 2016/ Vydal: Bronislav Kuba vlastním nákladem/ 1. vydání / 208 stran / formát A4 /  30 kapitol / velké množství fotografií.

330 Kč + poštovné

ČESKÝ BETLÉM Bronislava Kuby z Kerska

Přichází zas ten krásný čas…

Vystřihovacích papírových betlémů z různých koutů naší země je celá řada.
Nakreslil jsem pro vás betlém situovaný do kerského lesa. Vytvořil jsem ho
s ohledem na místní zajímavosti.

Hlavní motivy betlému jsou dány: Svatá rodina (Ježíšek, Marie, Josef), Tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar) se svými dary (zlato, kadidlo, myrha), pasáček s ovečkami, další darovníci (nebo také daráci, jak se říkalo všem, kteří k malému Ježíškovi přicházeli se svými dary), padající kometa… Přidal jsem však několik motivů typických pro Kersko. Ve středu obce vyvěrá Svatojosefský pramen minerální vody, zdejší chlouba. Nad ním se tyčí dřevěný altán, který je obstoupen vysokými borovicemi. Oblohou letí a dění na zemi pozoruje anděl, který v rukou nese velmi vzácnou lněnku bezlistennou, raritu zdejší slatinné louky. V hlubokém lese roste mohutná borovice, která se může dokonce pochlubit vlastním jménem – Krásná Pepina. Psal o ní i pan Hrabal. Naopak zatím ještě malého vzrůstu je borovice Sličná Maryška, kterou na zahradě Lesního ateliéru Kuba vysázeli v roce 2008 čtenáři Hrabalova díla. Na smrčku odpočívá puštík obecný.
Ke Kersku neodmyslitelně patří divoké prase (viděli jste film Slavnosti sněženek?)
a není ani vzácností potkat v noci lišku. Rybář patří k místnímu rybníku a hrnčíř k ateliéru keramiky. Kočka se v betlému pro svoji falešnost prý nemá vyskytovat, ale v kerském chybět nemůže. Koček vždy bylo v místním prostředí velké množství, miloval je i Bohumil Hrabal: … když jsem přijížděl do chalupy autem, tak když jsem vjížděl do kerského lesa, když jsem se blížil tam, kde se zahýbá do lesní aleje, než jsem jen zahnul, už jsem viděl, jak ze sousedních parcel, ze sousedních zahrad se sbíhají moje kočky, aby když jsem zastavil před bránou, tak už všechny stály a všechny se smály a radovaly, že jsem přijel za nimi, že jsem dorazil a že jim dám mlíčko a najíst, a že je budu brát na ruku a s každou se potěším a každé dodám kuráž do života… Kočka leží na menhiru, který se nachází nedaleko břehu Labe a o němž koluje i několik legend. Všechny tyto zmíněné zajímavosti najdete jak
v tomto betlému, tak i ve skutečnosti v Kersku. Přijeďte se podívat.

Údaje o vystřihovacím betlému:
Kersko 2015 / Vydal: Bronislav Kuba vlastním nákladem / 1. vydání /
7 listů formátu A4 v deskách.
V prodeji v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.

75 Kč + poštovné